• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur Y. van de Meent 
  • Redactioneel

 

Master maakt geen betere leraar

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alleen het halen van een mastergraad de docentkwaliteit bevordert. Die conclusie trekt docent Marga Bron uit haar onderzoek naar de relatie tussen het opleidingsniveau van docenten en de prestaties van studenten, waarmee ze vorige week zelf een mastertitel haalde. Bron, docent bij de opleiding human resource management van de Hogeschool van Amsterdam, volgde de master of evidence based innovation in teaching die wordt verzorgd door het onderzoeksinstituut TIER. Ze vergeleek de toetsscores van HRM-studenten die in het eerste jaar les hadden van een docent met een mastertitel, met die van studenten die les kregen van een bachelor. Daaruit concludeert ze dat er geen verband is tussen het opleidingsniveau van de docent en de prestaties van studenten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.