• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Waar zijn die 3000 banen voor leraren?

Schoolbesturen hebben miljoenen gekregen om jonge leraren aan te stellen. Waar zijn die drieduizend banen, vragen Tweede Kamerleden zich nu af.

In totaal kregen schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs 150 miljoen euro op hun rekening gestort. “Wanneer merken die docenten daar dan wat van”, vroeg Kamerlid Loes Ypma (PvdA) vorige week tijdens een debat over het lerarenbeleid aan de bewindslieden. Volgens haar geven scholen het via de lumpsum uit aan andere dingen. Ook Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Michel Rog (CDA) wilden weten wat er met het geld is gebeurd. Rog: “Het moet hard worden gemaakt.”
Dat kon staatssecretaris Dekker niet. Toch twijfelt hij niet dat het geld goed is besteed. “Maar ik kan het niet overleggen met bonnetjes.” Dekker wilde geen specifieke subsidieregeling voor de scholen, omdat het geld dan opgaat aan mensen die formulieren invullen. “Dat lijkt mij onzinnig.” Wel zei hij toe om de zorgen over te brengen aan de PO-raad en VO-raad.
Rog citeerde uit het persbericht van het ministerie van vorig jaar: ‘Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs krijgen volgend jaar 150 miljoen om drieduizend extra leraren aan te stellen.’ Staatssecretaris Dekker zegt nu dat het niet alleen om extra banen ging, maar ook om het behoud van banen.
Voor het debat zei AOb-voorzitter Walter Dresscher dat een vacature-explosie is uitgebleven. In de zomer van 2014 lag de werkloosheid in de onderwijssector juist opnieuw hoger dan in de zomer van 2013. Werkgevers zijn onzeker over de toekomst, vanwege daling in het leerlingenaantal en de pensioengolf. Dresscher: “Formeel is het geld naar werkgelegenheid gegaan, maar niet naar extra banen, zoals minister Jet Bussemaker van Onderwijs beloofde.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.