• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Kabinet wil niet te veel transparantie

Flexibele contracten en payrolling in het onderwijs moeten worden teruggedrongen. Dat was zo’n beetje het enige positieve nieuws dat het begrotingsdebat half november, in de Tweede Kamer, voortbracht. Want op het punt van de openbaarheid lieten de regeringspartijen PvdA en VVD het op het laatste moment afweten. Ze stemden tegen de motie van Paul van Meenen (D66) waarin openbaarmaking van jaarrekeningen en jaarverslagen verplicht werd gesteld. Bij hun eigen motie werd die verplichting eruit gehaald. Zoveel transparantie wil dit kabinet nou ook weer niet. Verder dan het ‘bevorderen van de openbaarmaking’ gaat het niet. Tot nu toe heeft van de 376 schoolbesturen slechts 32 procent de jaarrekening online staan. Nog eens 39 procent verstrekte de jaarrekening als daar expliciet om werd gevraagd. Drie van de tien schoolbesturen weigerden ronduit of lieten niets horen.
Het kabinet moet ook onderzoeken of de jaarlijkse ranking van scholen op grond van de eindtoetsen tegen te houden is. Het betekent dat de cijfers van die toetsen niet langer onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen. Ieder jaar is er veel discussie over de lijstjes van beste en slechtste scholen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.