• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Leenstelsel aangenomen

Het leenstelsel, waarbij de basisbeurs voor studenten verdwijnt, is aangenomen in de Tweede Kamer. Dankzij de instemming van D66 en GroenLinks weet de coalitie van PvdA en VVD zich ook in de Eerste Kamer gesteund door een meerderheid. Het wetsvoorstel is in hoog tempo door de Kamer gejaagd, zo onderstreepte CDA-Kamerlid Michel Rog, die als criticaster een stemverklaring aflegde. Het leenstelsel is een ingrijpende stelselverandering, waarbij studenten die vanaf september volgend jaar beginnen aan een bachelor- of masteropleiding geen recht meer hebben op een basisbeurs. In plaats daarvan kunnen ze een ‘studievoorschot’ aanvragen, een rentedragende lening van de overheid. Met de opbrengst van de maatregel zegt Onderwijsminister Jet Bussemaker de kwaliteit van het onderwijs te willen verbeteren. Afgelopen voorjaar sloot de coalitie al een deal met D66 en GroenLinks over het leenstelsel.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.