• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Reclame mag van AOb op Kennisnet

Minister Hermans mag, wat de AOb betreft, bedrijven betrekken bij de opbouw van Kennisnet. En die bedrijven zouden dan ook ­ beperkt - reclame mogen maken op dat net. De Tweede Kamer is er echter fel op tegen.

Alle scholen worden op dit moment aangesloten op het educatieve Kennisnet. Wat er precies op te vinden zal zijn, is echter nog de grote vraag. Want de ontwikkeling van bijvoorbeeld educatieve software gaat minder snel dan de minister hoopte.
Om Kennisnet een goede educatieve inhoud te geven wil minister Hermans nu gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Bedrijven leveren dan hun kennis en kunde en misschien ook wat financiën of hardware als bouwstenen voor het net. Uiteraard willen die bedrijven daar dan wel iets voor terugzien. Zij zouden Œenige ruimte moet krijgen om commercieel op het net te opereren¹, zo schreef de bewindsman eerder dit jaar in een brief aan de Kamer. Uiteraard zonder dat Kennisnet een soort reclamezuil wordt¹, voegde hij daar ijlings aan toe. De besturenorganisaties zouden een sponsorconvenant moeten opstellen waarin zij aangeven welke sponsoring en reclame al dan niet geoorloofd zijn op Kennisnet.
Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks vreest echter dat de overheid de regie op Kennisnet verliest als de invloed van bedrijven te groot wordt. Verder zijn de politici bang dat er via Kennisnet toch reclame de klas binnen zal komen. De Kamerleden willen een motie indienen om te voorkomen dat Hermans bedrijven bij het net betrekt, maar de minister wil eerst nog nader onderzoek doen.
Hoofdbestuurder Henk Grönloh van de AOb begrijpt de zorgen van de Kamer, maar denkt dat er genoeg garanties zijn om te voorkomen dat de scholen en leerlingen overspoeld worden met reclame. ³Op internet is zoveel reclame te vinden dat Kennisnet zonder advertenties ridicuul zou zijn. Bovendien begint de reclame al als je je computer aanzet: dan krijg je immers het Windows-logo te zien.²
Grönloh wijst er verder op dat Hermans de samenwerking met de bedrijven wil laten coördineren via een stichting met een adviesraad. En de AOb wil in die adviesraad zitten. ³Dan hebben wij als bond ook een stem in de reclame op Kennisnet.²
Op Kennisnet zelf is inmiddels ook een discussie over het toelaten van reclame ontstaan. ŒHet ontwikkelen van Kennisnet is zo kostbaar dat reclame helpt om het betaalbaar te maken¹, vindt een van de inzenders. Waartegen een ander opwerpt dat Œreclame haaks staat op het begrip kennis¹. Een derde inzender tilt weer niet zo zwaar aan reclame: de leerlingen kunnen er immers op worden voorbereid. ŒEn kinderen moeten sowieso leren om kritisch met de informatieovervloed van internet om te gaan¹.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.