• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Ouders in actie tegen rekentoets

De familie Blokhuis uit Baflo is een petitie op Facebook begonnen tegen de verplichte rekentoets. Hun zoon heeft dyscalculie. Als de rekentoets slagen of zakken gaat bepalen, zal hij nooit zijn vwo-diploma behalen.

Clinge Blokhuis (13) hoorde met zijn Cito-eindtoets bij de 3 procent beste leerlingen op het gebied van taal, met rekenen bij de 3 procent slechtst scorende achtstegroepers. “Qua intelligentie heeft hij ruim vwo-niveau, maar met rekenen kan hij nog niet eens naar het vmbo-bb”, vat zijn vader Jules samen.
Clinge’s ouders lieten uitzoeken of hun zoon dyscalculie heeft. En inderdaad: die diagnose is gesteld. Inmiddels zit hij toch in de tweede klas havo/vwo. Maar zijn ouders en de school maken zich grote zorgen over de verplichte rekentoets. Vanaf volgend schooljaar moeten havo/vwo-leerlingen minstens een 5 voor die toets halen, anders zakken ze voor hun eindexamen. Voor kinderen met een ernstige rekenstoornis is er een makkelijkere toets en die leerlingen mogen een rekenkaart gebruiken – de rekenmachine mag door alle kinderen gebruikt worden. “Die makkelijkere toets is voor Clinge nog steeds te moeilijk”, vreest zijn vader. En dus is Jules Blokhuis een online petitie op Facebook begonnen: ‘Tegen de rekentoets’. “Tegen de rekentoets op zich heb ik geen bezwaar. Als Nederland internationaal achterloopt, begrijp ik best dat er maatregelen nodig zijn. Maar dit slaat de plank mis. De minister heeft het er steeds over dat elk kind moet excelleren. Maar kinderen waarbij de rekenvaardigheden ernstig achterblijven bij hun algemene intelligentie, zijn nu veroordeeld tot een veel lager onderwijsniveau dan ze aankunnen. Dat is een ondermijning van de kenniseconomie.”
Half november had de Facebook-pagina ‘Tegen de rekentoets’ ruim vierhonderd likes.

Op pagina 10 en 11 een interview met een andere tegenstander van de rekentoets, wiskundedocent Karin den Heijer.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.