• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Koopkracht onderwijs daalde tijdens crisis 8 procent

Nederlandse leraren zijn er in de crisisjaren rond de 8 procent op achteruit gegaan. Duitse en Poolse leraren zagen hun koopkracht stijgen. Harde klappen vielen er in Spanje, daar liep de koopkracht bijna 15 procent terug.

In de crisisjaren tussen 2009 en 2014 hebben veel landen fors gesneden in de overheidskosten, wat zich vaak vertaalde in lagere salarissen in het onderwijs. De Europese Commissie heeft dat in kaart gebracht in een rapport waaruit duidelijk wordt dat in Nederland de lerarensalarissen qua koopkracht met ongeveer 8 procent zijn gedaald. Net over de grens, in Vlaanderen bleef die daling tussen 2009 en 2014 beperkt tot minder dan 1 procent. Echte klappen kregen de salarissen in Griekenland en Spanje.
Finland neemt een tussenpositie in: daar stegen de leraren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ondanks de crisis iets in koopkracht en daalden de anderen iets. In landen waar de economie relatief minder last had van de crisis, zoals Duitsland, Zweden en Polen, gingen de leraren er qua koopkracht vaak stevig op vooruit.
Het rapport vergelijkt de ontwikkeling van de lerarensalarissen in de crisisjaren niet met die van andere hoger opgeleiden, zoals de Oeso dat doet. Uit een Oeso-rapport bleek eerder dit jaar dat Nederlandse leraren ver achter lopen op het gemiddelde salaris van hoger opgeleiden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.