• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Noodpakket tegen lerarentekort

Opleiden van zij-instromers op scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt in de ogen van minister Hermans een volwaardige en permanente variant naast de initiële lerarenopleidingen. De bewindsman wil daarnaast ouders en onbevoegd personeel via een mbo-opleiding geschikt maken als alternatieve vervangers van zieke leerkrachten.

Minister Hermans is duidelijk geschrokken van de acties die ouders in Amsterdam-Zuidoost in mei hielden tegen het naar huis sturen van hun kinderen. Hij presenteerde 27 juni een nota met maatregelen ter bestrijding van het lerarentekort, Maatwerk 2, op een basisschool in deze wijk. Ouders, onderwijsassistenten, buitenschoolse opvangers en andere belangstellenden moeten met een korte opleiding op mbo-niveau worden klaargestoomd voor deelname aan invallerbrigades. De Œreservisten¹ bieden leerlingen van afwezig personeel een alternatief programma. Ook voor het vmbo worden, in zes beroepsgerichte vakken, mbo¹ers toegelaten tot het geschiktheidsonderzoek. De groep onderwijsassistenten die kan doorstromen naar het leraarschap, wordt in Hermans¹ voorstellen groter. Tot nu toe was dat alleen weggelegd voor mbo¹ers die de opleiding onderwijsassistent volgden, daar komen de sociaal-pedagogogische werkers bij.
De opleiding van zij-instromers op scholen voor primair en voortgezet onderwijs zelf krijgt van Hermans prioriteit. Hij wil er een structurele route naar het leraarschap van maken, naast de initiële opleidingen. Er komt een kwaliteitskeurmerk voor opleidingsscholen.

Veredelde kinderopvang
Tot de overige maatregelen behoort de opdracht aan de regiegroep personeelsvoorziening primair onderwijs om voorstellen te ontwikkelen voor een ander systeem van vervanging. Die moet zo worden georganiseerd dat niet alleen nieuwkomers voor dit moeilijke werk opdraaien.
De AOb heeft negatief gereageerd op de voorstellen. Voorzitter Jacques Tichelaar: ³Een pakket noodmaatregelen is niet voldoende om het tekort aan leraren structureel aan te pakken. Het beroep moet op de arbeidsmarkt kunnen concurreren. Hermans analyseert de oorzaken van het tekort niet en komt ook niet met baanbrekende ideeën. We komen er niet met plannetjes voor een veredelde kinderopvang door mbo-vervangers.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.