• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Tweede Kamer steunt aanpak achterstand

De Tweede Kamer kan zich grotendeels vinden in Adelmunds aanpak van de onderwijsachterstanden. Wel pleitte de meerderheid voor het instellen van leerstandaarden en een snelle uitbreiding van de plannen naar alle achterstandsscholen.

Bijna twee weken geleden besprak de Tweede Kamer de notitie Aan de slag met onderwijskansen¹. Kern van de notitie is dat honderd achterstandsscholen uit de vier grote steden nog voor de zomer aan de slag gaan met de maatregelen. Later dit jaar volgen andere achterstandsscholen. Voor het plan is vijftig miljoen gulden beschikbaar. De Kamer vond dat bedrag voorlopig voldoende, ook omdat Adelmund toezegde in het najaar met meer geld te komen. Vooral D66-Kamerlid Lambrechts wilde graag weten hoeveel meer, maar ondanks langdurig aandringen kwam Adelmund niet verder dan beduidend en structureel meer¹.
VVD¹er Cornielje zei Œhet te betreuren dat niet alle steden meteen meedoen¹. Ook de rest van de Kamer wilde de andere achterstandsscholen er sneller bij betrekken. Volgens het plan van Adelmund volgen in het najaar de andere grote steden.
De Kamer was enigszins verdeeld over wat te doen met de kerndoelen. Sommigen vonden dat niet alle scholen aan alle doelen hoefden te voldoen, maar dat zij prioriteit mogen geven aan taal, rekenen en sociale competenties. Anderen daarentegen bepleitten dat ook achterstandsscholen de minimumnormen moeten halen. De Kamer was het er wel over eens dat het aantal van 103 kerndoelen verkleind moet worden tot minder leerstandaarden.
Adelmund zei dat scholen totdat de leerstandaarden in 2002 ingaan, prioriteiten mogen aanbrengen in de kerndoelen, dus meer tijd voor taal, rekenen en sociale competenties. ³Scholen doen nu soms zaken niet en dat vind ik terecht², aldus de staatssecretaris. Na 2002 zullen zij gewoon moeten voldoen aan de eisen van de leerstandaarden. Het aantal kerndoelen wil zij verminderen.

Leermiddelen
Naar de mening van de VVD kan toetsing van deze leerstandaarden dienen om achterstandsscholen extra geld toe te kennen. De partij wil dit in plaats van de huidige gewichtenregeling. Ook de rest van de Kamer was ervoor die te veranderen. Adelmund zegde toe hierover advies aan de Onderwijsraad te vragen.
GroenLinks wil de afschrijvingsduur van lesmethoden verkorten zodat alle scholen binnen een à twee jaar een nieuwe lesmethode kunnen aanbieden. Adelmund beloofde dat er geld komt om leermiddelen versneld te vervangen. Op de tegenwerping van PvdA¹er Barth dat die leermiddelen er niet zijn, wees Adelmund op de uitstekende rekenmethode van het Freudenthalinstituut. Bovendien komt het expertisecentrum voor taalontwikkeling snel met nieuwe taalmethodes. De staatssecretaris voegde daaraan toe dat er een overzicht van goede taalmethodes wordt uitgebracht. De eerste twee delen zijn al verschenen, daar zal nog wat meer bekendheid aan gegeven worden. Getuige de verbaasde gezichten van enkele Kamerleden lijkt dat niet overbodig.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.