• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Zakgeld in de brugklas

Van de achtste groep basisschool naar de brugklas voortgezet onderwijs is een grote sprong, ook voor het inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal instituut budgetvoorlichting.) Voor het eerst werd onderzocht hoeveel achtstegroepers te besteden hebben. Zij blijken alleen zakgeld als inkomen te hebben, dat wil zeggen minstens vijf gulden per week. De helft van de leerlingen doet wel eens een betaald klusje. Gemiddeld komt hun inkomen op 25 gulden in de maand. Eenmaal op het voortgezet onderwijs maken zij een grote sprong, het bedrag schiet omhoog naar bijna honderd gulden per maand. De andere scholieren hebben gemiddeld per maand 210 gulden te besteden, dat is achttien gulden meer dan in 1996. Voor hen zijn baantjes de belangrijkste inkomensbron. Ze geven het geld uit aan leuke dingen, maar sparen ook massaal en een enkeling is zelfs aan het beleggen.
Het onderzoek werd gehouden onder 16.000 scholieren van vmbo tot vwo. Vboers krijgen het meeste geld van hun ouders en hebben de meeste baantjes. Jongens krijgen meer zakgeld dan meisjes, maar meisjes krijgen weer vaker kleedgeld. De bijverdiensten van de jongens zijn lucratiever dan die van de meisjes. Krantenwijk of autos wassen levert meer op dan babysitten en werken in de horeca of een winkel.
Omdat een scholier gemiddeld 225 gulden per maand uitgeeft, is hij aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Kleding, alcohol, snoep, snacks, uitgaan en cds zijn favoriete bestedingen. Vbo- en mavo-leerlingen geven per maand zon veertig gulden uit aan hun mobieltje.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.