• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Adelmund doet alles in tweeŽn

De Tweede Kamer is akkoord met het nieuwe plan voor de invoering van het rugzakje, het leerlinggebonden budget. De expertisecentra krijgen van de staatssecretaris een eigen budget. Zij staan garant voor een onafhankelijke beoordeling.
Al het goede komt in tweeŽn≤, zo merkten een paar Kamerleden niet geheel zonder cynisme op tijdens de behandeling van het leerlinggebonden budget. De uitspraak sloeg op de geheel vernieuwde versie die staatssecretaris Adelmund had gemaakt, na heftige kritiek uit de Kamer. ≥Waarom had ze toen niet direct mee kunnen gaan met de kritiek op de bureaucratische structuur van de eerste versie?≤, zo vroeg het CDA-Kamerlid Clťmence Ross.
De gewoonte van de staatssecretaris om alles in twee keer te doen begint een tijdrovende zaak te worden. Zo behandelde de Kamercommissie in dezelfde week de geheel vernieuwde versie van de nota over achterstandsscholen. Na scherpe kritiek op het eerste plan rolde er ook hier na een maand een versie uit waarin de mening van de staatssecretaris volledig bijgedraaid bleek te zijn. In beide kwesties wilde ze in het eerste overleg niets weten van de kritiek van de Kamerleden.
Behalve over de bureaucratie maakte de Kamer zich ook zorgen over de opzet van de regionale expertisecentra (recĻs). Dat zou zoveel geld kosten dat er voor het rugzakje zelf geen budget meer overbleef.

Lift
In de voorjaarsnota is nu voor het opzetten van de centra dertig miljoen gulden uitgetrokken. In 2001 wordt dat verhoogd naar veertig miljoen structureel. Het geld gaat rechtstreeks naar de centra, die voor een deel ook door de deelnemende scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs bekostigd moeten worden. De formatie in deze scholen wordt volgens de oude methode betaald.
Diverse Kamerleden, van CDA en SGP, hamerden nog eens op het behoud van de zelfstandigheid van de scholen en hun eigen signatuur. Ondanks deelname aan een rec zullen zij die niet verliezen, benadrukte de staatssecretaris.
Als het rugzakje er in 2002 dan eenmaal is, zal een gehandicapt kind ook nog een schoolgebouw in moeten kunnen. De aanpassing daarvan, zoals een lift, vergt veel extra geld. Wie dat nu weer gaat betalen? De staatssecretaris wist het nog niet. Zie ook de paginaĻs 6 tot en met 8.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.