• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Meer geslaagden bij havo-examens nieuwe stijl

De havo-examens nieuwe stijl zijn dermate bijgesteld dat het aantal geslaagden hoger ligt dan vorig jaar.
Voor het nieuwe vak wiskunde B1 werd de norm door de Centrale examencommissie vaststelling opgaven (Cevo) met 1,5 punt bijgesteld. Management en organisatie, eveneens een nieuw vak, kreeg er ook een punt bij. Voor geschiedenis en aardrijkskunde kregen alle havo-kandidaten er een punt bij omdat deze examens te veel tijd vergden.
De bijstellingen hadden tot gevolg dat er meer geslaagden waren dan vorig jaar. Op de 51 vestigingen, waar de tweede fase twee jaar geleden is ingevoerd, slaagde 86 procent van de leerlingen tegenover 79 procent vorig jaar. Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de oude en nieuwe examens echter niet met elkaar te vergelijken omdat er een andere berekening werd gehanteerd.
De Cevo vindt dat het havo-examen nieuwe stijl goed is verlopen. Er waren meer examenvakken maar ondanks dat is het niveau gehandhaafd gebleven.
Directeur Franssen van het Haagse Edith Steincollege is blij dat door de bijstellingen negentig procent van zijn leerlingen is geslaagd, dat is meer dan vorig jaar. Toch blijft hij boos dat de examens niet voldeden aan de gewekte verwachtingen. ³Samen met de andere Haagse rectoren gaan wij een brief schrijven omdat wij vinden dat de examens geen recht deden aan het werk waar de leerlingen twee jaar lang mee bezig zijn geweest. Met trucs wordt nu verdoezeld dat er fouten zijn gemaakt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.