• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Vlaanderen geeft invallers vaste aanstelling

Om het tekort aan vervangers te bestrijden en de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, heeft de Vlaamse regering besloten vervangingpools in te voeren. Door een beginnend lerarentekort in Vlaanderen hebben scholen grote moeite om invallers te vinden. Aan de andere kant zijn er veel afgestudeerden van lerarenopleidingen die niet in het onderwijs gaan werken, omdat ze geen volledige baan kunnen krijgen. Datzelfde geldt voor mensen uit het bedrijfsleven met een onderwijsbevoegdheid die wel terug zouden willen naar het onderwijs, maar dan met een te kleine baan genoegen moeten nemen.

Door vervangingspools in te stellen hoopt de Vlaamse regering twee vliegen in één klap te slaan. Als alle scholen meedoen, ontstaan er 5600 volledige banen, gefinancierd door de overheid. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die intekenen op de regionaal georganiseerde pools, kunnen uit dit bestand mensen putten. Beginnende leerkrachten en mensen met een onderwijsbevoegdheid die overstappen naar het onderwijs, hebben op deze manier de zekerheid van een vaste baan. Als zij niet worden opgeroepen voor vervanging, kunnen zij bij hun ankerschool, de school waar zij als eerste voor vervanging worden ingezet, andere onderwijskundige klussen doen.
De belangstelling van scholen en leerkrachten voor de vervangingspools is groot. In augustus zal naar verwachting zestig procent van de scholen deelnemen aan een vervangingspool.
De uitvoerende organisatie van de pools, de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, wordt overspoeld met telefoontjes van mensen die graag voor een plaats in aanmerking willen komen. De animo voor het onderwijs is groter dan men dacht, blijkbaar doordat er een vaste en volledige baan wordt geboden.
In Vlaanderen wordt de vervanging nu nog betaald op basis van declaraties, er is geen budget of vervangingsfonds. Met de vervangingspools komen er vijf tot zes procent aan vaste banen bij. Naar verwachting is dat voldoende om in de behoefte aan invalkrachten te voorzien, behalve tijdens griepgolven.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.