• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Commentaar

 

Integraal schooltoezicht

Scholen die er bij het integraal schooltoezicht van de inspectie slecht uitspringen, zullen met extra begeleiding en toezicht uit het slop getrokken worden. Die verwachting wekte de inspectie toen zij enkele jaren geleden met de nieuwe vorm van toezicht begon. Zon school is de 14e montessori in Amsterdam. Die kwam in de publiciteit doordat een ouder een juridisch gevecht begon en won om vergoeding van de kosten die ze maakte voor de bijlessen van haar zoon, nodig omdat het onderwijs zo slecht was. De inspectie bevestigde dat twee jaar geleden na integraal toezicht. In dit nummer van Het Onderwijsblad vertellen drie personeelsleden hoe de school er weer bovenop probeert te komen. Een intrigerend verhaal, vooral omdat ze volhouden dat de school in essentie goed is en was. Kennelijk zijn er nog flinke meningsverschillen mogelijk over de vraag wat hieronder moet worden verstaan. Het is des te merkwaardiger dat de inspectie, die er toch voor moet zorgen dat in elk geval wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen, zich meer dan twee jaar niet heeft laten zien. Er is regelmatig contact geweest met het bevoegd gezag.' Maar dat is niet voldoende en voldoet zeker niet aan de verwachtingen die rond het integraal schooltoezicht zijn gewekt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.