• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Commentaar

 

Ongelijke strijd

Gezien op de voorpagina van de dagbladen? Geen mitsen en maren?, vraagt het wervingsbureau Yacht in een advertentie aan docenten in het hoger onderwijs, verwijzend naar de website yachtgroep.com. Belangstellenden die de site bezoeken, worden getrakteerd op een gelikte presentatie van een arbeidsparadijs: eersteklas opleidingsmogelijkheden, prima arbeidsvoorwaarden, flexibele beloning, werken in het buitenland, uitdagingen alom. De intro beschrijft smalend het armzalige bestaan temidden van de mitsen en maren in het onderwijs: opstaan, ontbijten, werken, dineren, wat ontspanning, slapen, opstaanŠ In de slag om de hoger opgeleiden wordt geen middel geschuwd.
En daar betreedt minister Hermans het strijdperk met zijn tweede nota Maatwerk, over de tekorten aan onderwijspersoneel. Ja, ja, met de onderwijs-cao zijn Œbelangrijke stappen gezet op het terrein van de modernisering van arbeidsvoorwaarden¹, let op de Œmarktconforme generieke salarisontwikkeling¹ en Œwerknemers mogen hun adv-uren inleveren¹.
De kruidenier tegenover de yachtgroepen, het is een kansloos gevecht. Toegegeven, de volle omvang van het lerarentekort is nu echt tot het ministerie doorgedrongen, de prognoses liggen na twee jaar van ontkenning in de buurt van de cijfers die Het Onderwijsblad in 1998 publiceerde. Maar over de oorzaken van de hopeloze positie van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden lezen we niets in Maatwerk 2. Wat resteert is een pakket noodmaatregelen die, bij gebrek aan perspectief op betere tijden, de indruk wekken structureel te zijn en zodoende het beeld van armoede, mitsen en maren alleen maar versterken.
Natuurlijk, het valt te begrijpen dat Hermans, onder druk van protesterende ouders, voorstelt om met een cursus op mbo-niveau Œreservisten¹ op te kweken die leerlingen een alternatief programma bieden als er geen bevoegde vervangers te vinden zijn. Maar als de overheid zoiets regelt, dan wordt het al gauw structureel, zeker als de maatregelen ontbreken om de groep binnen te halen die ècht nodig is. En alleen al de suggestie dat mbo¹ers structureel de verantwoordelijkheid krijgen voor groepen leerlingen is dodelijk. De eventuele resultaten van de imagocampagnes worden er genadeloos mee ongedaan gemaakt. En dat gebeurt ook met het nieuwste wapentje dat Hermans in de strijd werpt: scholen moeten zelf mensen gaan opleiden. Nee, meneer de minister, scholen moeten hun energie besteden aan leerlingen en studenten, dat is al moeilijk genoeg. Een echt vak leer je op echte opleidingen, goed geoutilleerd, met hechte banden met het afnemend veld, voldoende stagemogelijkheden. Niet door in het diepe gegooid te worden en Œal doende¹ te leren, en passant een bijdrage leverend aan de noodsituatie bij de vervanging.
Het kabinet weet zo langzamerhand niet meer waar de meevallers aan moeten worden besteed¹, stond er vorige week in de kranten. Je wrijft je ogen uit en je klikt nog maar eens yachtgroup.com aan. Want daar weten ze wel hoe je moet concurreren op de arbeidsmarkt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.