• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Teruggave vakbondscontributie

AOb-leden met een dienstverband in het onderwijs kunnen profiteren van de fiscale voordeelregeling vakbondscontributie. Tenminste, als dat geregeld is in hun cao.
Voor die leden geldt dat zij tegelijk met hun eindejaarsuitkering een deel van de vakbondscontributie terug kunnen krijgen. Dat scheelt per jaar tussen de 30 en 50 procent op de vakbondscontributie. Hiervoor moet u bij uw werkgever een verzoek indienen door middel van een aanvraagformulier en de AOb-contributieopgave. U krijgt het formulier automatisch in oktober toegestuurd.
Alleen wie te maken heeft met het einde van een dienstverband, kan eerder een formulier aanvragen bij het Informatie en Advies Centrum van de AOb, 0900 4636262 of via het vragenformulier op de website www.aob.nl. Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.