• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur W. Dresscher 
  • Kleine column

 

Een beetje bevoegd

Jaren geleden liep er in een Vlaams ziekenhuis een chirurg tegen de lamp: hij had jarenlang zonder diploma operaties uitgevoerd. Zijn leidinggevenden waren zeer tevreden. Toch werd het een schandaal en moest hij zijn werkzaamheden staken.
Terecht? Jazeker. Dat het in dit geval lange tijd goed ging, is de uitzondering die de regel bevestigt. Een opleiding geneeskunde had deze chirurg in staat gesteld nog beter te worden dan hij blijkbaar was. Maar minstens even belangrijk: de diplomavoorwaarde beschermt ons als mogelijke patiënten tegen ongeschoolde artsen.
In het onderwijs zijn de mogelijke gevolgen minder fataal dan in de medische wereld. Toch gaat voor ons werkgebied dezelfde stelling op. Dankzij de lerarenopleiding heeft iedereen basisvaardigheden onder de knie gekregen en voldoende vakkennis opgebouwd. En de samenleving heeft de garantie dat er iemand voor de klas staat die zijn vak verstaat.
Helaas kampt het voortgezet onderwijs met een tekort aan leraren in bepaalde vakken. Daarom staan er soms noodgedwongen onbevoegden voor de klas. Daar zijn we bij de AOb geen voorstander van, maar bij hoge uitzondering kan het. Voorwaarde is wel dat een onbevoegde leraar zorgt dat hij binnen twee jaar de juiste papieren heeft, dat de school waar hij werkt hem daartoe de gelegenheid geeft en dat hij daarna een vast contract krijgt.
Collega’s die onder zulke omstandigheden overeind blijven, verdienen die erkenning van hun werkgever. Het is een zwaar traject en je moet echt voor de klas willen staan om vol te houden. Toch ken ik genoeg verhalen van leden die hun bevoegdheid haalden en als blijk van waardering werden ingeruild voor een nieuwe onbevoegde collega met een oproepcontract. Mensen die niet aan de juiste voorwaarden voldoen en geen aanspraak kunnen maken op een vast contract zijn immers minder mondig. Dat vinden werkgevers makkelijk.
Te cynisch? Ik hoor deze verhalen al jaren. Net als die van bestuurders die zelf wel weten wie capabel genoeg is om voor de klas te staan. En de praatjes van politici die het tekort aan leraren verbloemen en spreken van onderbevoegdheid. Dat is dus net zoiets als een beetje zwanger zijn: het bestaat niet. Je bent bevoegd of je bent het niet.
Politici gebruiken dit soort termen alleen om te verbloemen dat we niet genoeg gediplomeerde leraren hebben. En voeden zo de opvattingen van bestuurders. Die vinden het niet eens meer nodig om te vermelden hoeveel lessen worden verzorgd door leraren die niet beschikken over de juiste papieren. Terwijl ik me kan voorstellen dat ouders, scholieren en collega’s dat graag willen weten. Wil staatssecretaris Sander Dekker dit schooljaar een mooie start maken, dan stel ik voor dat hij registratie van het aantal onbevoegde lessen per direct verplicht.

Walter Dresscher
Voorzitter AOb

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.