• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Leg afspraken over het arbeidscontract vast

Arbeidsovereenkomsten in het onderwijs laten geregeld maanden op zich wachten. Zorg er daarom voor dat afspraken zwart op wit staan om problemen te voorkomen.
Volgens de cao hoort een werknemer bij indiensttreding een akte van aanstelling (openbaar onderwijs) of akte van benoeming (bijzonder onderwijs) te krijgen. Werkgevers verstrekken deze aktes echter vaak na maanden en soms pas na afloop van de werkzaamheden. Dan kan het te laat zijn om bezwaar te maken als er onjuistheden in staan.
Daarom is het raadzaam afspraken schriftelijk vast te leggen. “Vraag je werkgever of hij de gemaakte afspraken op de mail wil zetten of stuur zelf zo’n mail. Vraag een bevestiging en zet erbij dat je aanneemt dat de mail conform de afspraken is als je niks hoort”, adviseert Wim Gulitz van het Informatie en Adviescentrum van de AOb.
Zet in de mail welke dagen en uren je werkt, volgens welke salarisschaal, en bij tijdelijke contracten de naam van degene die je vervangt, gedurende welke periode en het soort vervanging. “Let erop dat je een dienstverband bij een onderwijsinstelling krijgt en niet bij een uitzendbureau of via een payroll-constructie. Dat is altijd ongunstiger dan een arbeidsovereenkomst volgens de onderwijs-cao”, zegt Gulitz.
Voorkom daarnaast bij tijdelijke contracten dat een werkgever (steeds) een dagaanstelling geeft. “Bij dagaanstellingen hoeven ze niet door te betalen tijdens de vakanties en bij ziekte. Volgens de cao heeft een werknemer recht op een arbeidsovereenkomst met een einddatum, bijvoorbeeld tot een zieke collega weer terug is.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.