• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur A. Moerman 
  • de Vereniging

 

‘Bona’ verjongt met ‘algemenen’

Rassenrellen, een onthoofding, volkerenmoord, een vliegtuig uit de lucht geschoten. Hoe ga je als leerkracht in de klas om met dit soort actuele wereldproblemen? “Vooral jongere leerkrachten zien in dat we moeten bezinnen.”

“Dit zijn identiteitsvraagstukken. Hoe je tegen dergelijke kwesties aankijkt, zegt veel over je identiteit, over je eigen achtergrond. Wij vinden dat scholen, besturen, leraren en leerlingen meer ruimte moeten maken om te reflecteren op hun eigen en elkaars identiteit. Wat mij opvalt, is dat juist docenten jonger dan 35 deze behoefte in toenemende mate lijken te voelen”, zegt Cees Akerboom, voorzitter van Sint Bonaventura.
‘Bona’, van oorsprong een zelfstandige bond voor katholieke docenten, houdt zich binnen de AOb bezig met levensbeschouwelijke zaken. De protestants-christelijke evenknie heet CVHO. De twee clubs werken nauw samen, maar hebben elk hun eigen identiteit. “Via deze clubs komen we binnen op scholen waar de ‘Algemene’ Onderwijsbond anders niet binnen zou komen”, vertelt Akerboom.
Bonaventura wil inhaken op de behoefte van jongeren en daarmee ook zelf verjongen. Dit jaar is Bona druk met de vorming van een klankbordgroep van ‘jonkies’, van mensen met wie het Bonaventura-bestuur regelmatig kan sparren. “Ons verhaal wordt vooral uitgedragen door 55-plussers. In de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar leeft het opmerkelijk minder. Terwijl juist die jongere docenten in de gaten hebben dat de maatschappij behoefte heeft aan rust, reflectie en bezinning. Misschien wel aangezwengeld door de nieuwe paus die voortdurend oproept tot minder winstbejag. Hoge cijfers zijn minder belangrijk dan we de laatste decennia dachten”, zegt Akerboom.
De voorzitter meldt nadrukkelijk dat ieder AOb-lid welkom is om mee te praten in de nieuwe klankbordgroep. Een Bona-lidmaatschap of een katholieke inborst zijn niet noodzakelijk, de organisatie herbergt ook enkele tientallen docenten met een islamitische achtergrond. “Ook ‘algemenen’ mogen meedoen. Want levensbeschouwelijke vragen krijgt iedereen op zijn bordje. Het is fijn om met anderen te praten over hoe daar mee om te gaan”, weet Akerboom. “We zijn dit jaar het land ingegaan om mensen te werven voor de nieuwe klankbordgroep. Daar kwamen per bijeenkomst tientallen jonge mensen op af. Ik denk dat Bonaventura voortaan grotere vergaderzalen nodig heeft.”
Bona is, zo valt uit de woordenstroom van de voorzitter op te maken, al jaren bezig haar eigen oude imago van zich af te schudden. “Identiteit, levensbeschouwing, godsdiensten. Plaatselijke kwesties zijn te herleiden tot wereldproblemen. En andersom hebben problemen elders op de wereld invloed op onze scholen en in onze straten. Onze missie is om docenten met allerlei identiteiten te helpen hoe daar mee om te gaan in de klas”, zegt Akerboom. “Eigenlijk is dit ook de insteek van de CVHO. De vraag ‘waarom twee en niet één club’ wordt dan ook regelmatig en terecht gesteld. We hebben beide de intentie om de komende jaren gezamenlijk verder te komen binnen en samen met alle leden van de AOb.”
Wie mee wil praten en denken met AOb/Sint Bonaventura is vrijdagmiddag 12 september om 15.00 uur in Utrecht welkom op het hoofdkantoor van de AOb. Voor het avondmaal zorgt de bond. Aanmelden kan via wvandijk.wim@gmail.com. Meer info via www.bonaventura@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.