• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Verzet tegen verlaging topsalarissen

Een hele stoet verenigingen van bestuurders en toezichthouders heeft bezwaar gemaakt tegen de verlaging van de topsalarisnorm. Het kabinet is van plan om met ingang van volgend jaar de maximumbeloning voor bestuurders in de (semi)publieke verder te verlagen van 130 procent van het ministersloon naar 100 procent. De bovengrens zou daarmee van 230 duizend euro naar circa 170 duizend euro zakken. Volgens voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen wordt het hbo minder aantrekkelijk voor bestuurders uit het bedrijfsleven. De VO-raad wil eerst een evaluatie van de huidige Wet normering topinkomens (WNT), die begin vorig jaar is ingevoerd, schrijft voorzitter Paul Rosenmöller. De AOb steunt een verlaging van de WNT-norm, maar wil af van aparte cao’s voor bestuurders.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.