• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Thuiszorg verschoont leerlingen

Met de invoering van passend onderwijs neemt het aantal leerlingen dat niet zindelijk is op de basisschool toe. De (kinder)thuiszorg biedt soms uitkomst.

Hoewel het niet expliciet staat vermeld in de wet, is het voor scholen mogelijk niet-zindelijke leerlingen te weigeren. “Toch zullen scholen dat niet gauw doen”, weet AOb-bestuurder José Muijres. “Zeker als het om een incidenteel ongelukje gaat, doen scholen niet moeilijk. Maar het zindelijk maken is primair een taak van ouders.”
Als een leerling het vaak in zijn broek doet, bijvoorbeeld omdat hij een aandoening heeft, moet er een structurele oplossing komen. “Bijvoorbeeld door hulp van derden”, zegt Muijres. Dat gebeurt al. Ouders met een gehandicapt kind op de reguliere basisschool gebruiken al het persoonsgebonden budget van hun kind om de (kinder)thuiszorg in te schakelen. Dit is echter niet zomaar geregeld, blijkt uit een relaas op de site Ouders.vsn.nl, voor ouders van kinderen met een spierziekte: ‘Aangetoond moest worden dat school dit niet zelf kon, ondanks middelen uit de rugzak. De aanvraag werd pas in tweede instantie na een flinke lobby goedgekeurd.’
Vandaar dat andere ouders het zonder thuiszorg proberen op te lossen. Een moeder vertelt op het forum van Bosk, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, dat zij elke dag één keer naar school gaat om haar dochter te verschonen. De school van een leerling met een open ruggetje vond een andere oplossing. Het meisje werd ingedeeld in de klas naast het toilet. ‘Daarin zat een raam naar de klas toe. Als zij werd verschoond door de juf kon de juf de klas goed in de gaten houden.’
Het zijn schrijnende voorbeelden. AOb-bestuurder Muijres: “Ze geven wel aan hoe ingewikkeld passend onderwijs is vorm te geven. Er zijn nog een hoop problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.