• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Aantal onbevoegd gegeven lessen niet openbaar

Het aantal onbevoegd gegeven lessen per school blijft voorlopig in nevelen gehuld. Een proefproject bij Vensters voor verantwoording om dergelijke gegevens naar buiten te brengen is gestopt.

Vorig jaar is onder de vleugels van de VO-raad een pilot gestart om het aantal (on)bevoegd gegeven lessen per school naar buiten te brengen. Die informatie is namelijk nog steeds niet openbaar. Voor de zomer is er een punt gezet achter het proefproject, aldus een woordvoerder van de VO-raad. Dat zou te maken hebben met de ‘enorme tijdsinvestering’ die het voor scholen met zich mee zou brengen, onbetrouwbare gegevens en met onduidelijkheden over definities. Volgens een verklaring op Vensters voor verantwoording valt het nog te bezien ‘of en hoe we verder gaan met dit onderwerp’.
“Onbevoegd lesgeven is een van de grootste bedreigingen van de kwaliteit van het Nederlands onderwijs”, reageert hoogleraar en onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Duidelijke informatie daarover is volgens hem van wezenlijk belang voor het publieke debat. “Als er geen sterke reactie uit de samenleving komt, zal in Vensters voor verantwoording alleen reclame voor scholen overblijven.”
Sinds 2011 kunnen scholen op vrijwillige basis het aandeel eerste- en tweedegraads docenten vermelden via het Venstersportaal. Veel scholen doen daar niet aan mee. (Zie ook het artikel op pagina 26).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.