• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Letten op radicalisering

Hoe herken je signalen van islamitische radicalisering? Op initiatief van de gemeente Den Haag hebben een aantal hogescholen en het roc Mondriaan met elkaar afgesproken trainingen voor het personeel te ontwikkelen. Volgens de woordvoerder van hogeschool Inholland is het niet de bedoeling dat iedereen geschoold wordt. Net als bij maatschappelijke issues als pesten zullen alleen personen voor wie dat relevant is zich hiermee bezighouden.
Op het roc Mondriaan wordt al aandacht besteed aan heel veel zaken die nu eenmaal met de grote stad te maken hebben: meisjes die zwanger worden, verslavingen, leerlingen zonder woning. Radicalisering is wel een apart probleem, maar hoort ook in dat rijtje thuis.
Halim el Madkouri, radicaliseringsdeskundige, waarschuwt in dit blad (zie pagina 36) voor checklists en risicocalculaties die radicaliserende leerlingen eruit moeten pikken. Den Haag heeft het budget van 150 duizend voor het bestrijden van djihadisme verdubbeld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.