• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Blije start

Natuurlijk bent u het schooljaar blij begonnen. Terug van vakantie, fris ertegenaan, nieuwe klassen, nieuwe uitdagingen. Minister Bussemaker heeft vlak voor de start bevolen dat u blij moet zijn. Blij met de extra euro’s die naar het onderwijs gaan.
Zij schreef de Tweede Kamer een lange investeringsbrief. Los van enkele domme foutjes, is het een ronkend verhaal hoe we met z’n allen met het extra geld geen goed maar excellent onderwijs maken.
Maar wat gaat u merken van die miljoenen? Vrij weinig. Dat er voor 2014 een bescheiden loonsverhoging komt is bovendien te danken aan bonden en werkgevers. De minister had een nullijn verordonneerd. Voor het vijfde jaar al weer, een bezuinigingsmaatregel waardoor het onderwijspersoneel samen 1,5 miljard aan salaris misloopt. Daar schrijft de minister niet over.
Net zo min dat het merendeel van de miljoenen te danken is aan het herfstakkoord met een deel van de oppositie. En niet aan het oorspronkelijke onderwijskarige beleid van het VVD/PvdA-kabinet. Of dat schoolbesturen een groot deel van die miljoenen gebruikten om gaten te dichten in hun begroting. Met het verplichte blij-beleid slaat de minister de plank behoorlijk mis. Blij-zijn zit gelukkig van binnen, omdat werken met leerlingen een prachtvak is. Zeker aan het begin van het schooljaar.

Lege plekken
Veel scholen zijn de afgelopen weken begonnen met lege plekken. In de klas, voor de klas, in het gebouw. Vlucht MH17 vertrok als een vrolijke vakantiereis, maar eindigde in een tragedie. Een drama dat bij de start van het schooljaar op veel scholen werd herdacht, omdat onder de slachtoffers veel leerlingen, ouders of onderwijspersoneel waren. Het bestuur van de AOb heeft alle scholen waarvan bekend was dat zij door de ramp waren getroffen, een blijk van medeleven gestuurd.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.