• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Schoolboeken

De Stichting Leergeld vreest dat bijstandsgezinnen in de problemen komen als vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken worden afgeschaft. Staatssecretaris Sander Dekker heeft in het wetsvoorstel hierover opgenomen dat het pakket aan boeken straks niet meer dan 300 euro mag kosten. Volgens de Stichting Leergeld – die arme gezinnen ondersteunt - staat dat haaks op de belofte van de overheid om alle kinderen de kans te geven op goede scholing.
Scholen mogen vanaf 2015 papieren, maar ook elektronische boeken voorschrijven, zolang het pakket maar onder de 300 euro blijft. Lesmateriaal als een atlas, rekenmachine of gymkleding vallen niet onder deze regel.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.