• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Weigeraar

Bestuursvoorzitter Edo de Jaeger van het Roc van Amsterdam geeft geen gehoor aan het appèl van Onderwijsminister Jet Bussemaker om zijn beloning snel te verlagen tot het maximum van de nieuwe Wet normering topinkomens, een kleine twee ton voor het mbo. Roc-woordvoerder Janneke Toet bevestigt dat De Jaeger de enige ‘weigeraar’ is in het mbo. De Jaeger, die al jaren de mbo-beloningslijstjes aanvoert, wil de reden niet verder toelichten.
Begin dit jaar riep de Onderwijsminister vijf mbo- en elf hbo-bestuurders die meer verdienden dan de nieuwe norm, op om salaris in te leveren. De minister kan niemand dwingen, want voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode van zeven jaar. Onlangs maakte het ministerie verheugd bekend dat bijna alle onderwijsbestuurders gehoor geven aan de oproep.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.