• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Limburg scoort beste

Basisscholen in Limburg scoren gemiddeld het beste op de Cito-toets en andere eindtoetsen in groep 8. In de provincie Drenthe scoren de scholen juist het slechtst. Leerlingen op montessorischolen halen hogere scores op de eindtoetsen dan leerlingen op scholen waar op een klassikale manier les wordt gegeven. Ook doen katholieke basisscholen het beter dan protestantse of openbare scholen.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van RTL Nieuws. De nieuwszender deed onderzoek naar alle afgenomen eindtoetsen in het basisonderwijs in 2010, 2011 en 2012. Om een goede vergelijking te maken werkte RTL samen met onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Hij heeft een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen.
De scores zijn dit jaar voor het eerst openbaar gemaakt, nadat RTL via de Wet openbaarheid van Bestuur hierom had verzocht.

Op www.rtlnieuws.nl/cito zijn alle rapportcijfers van scholen te bekijken

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.