• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Run op de bapo

Oudere leraren zijn ongerust over hun seniorenregeling. Steeds meer AOb-leden mailen of bellen de bond met vragen over de bapo. Enkele scholenstichtingen merken dat meer leraren hun bapo-dagen opnemen.
Sinds het kabinet-Rutte II is er onrust over de ouderenregeling bapo. In het regeerakkoord werd duidelijk dat het kabinet van de seniorenregeling af wil. Het Onderwijsakkoord versterkt de onrust, omdat niet duidelijk is hoe een eventuele overgangsregeling eruitziet.
“Wij krijgen veel meer ‘bapo-vragen’ binnen”, zegt Peter Hasselman, medewerker van het informatie- en adviescentrum van de AOb. “Leraren willen vooral weten of ze hun bapo wel of niet moeten opnemen.”??
Bij de bapo leveren oudere leraren, in het primair en voortgezet onderwijs vanaf hun 52ste levensjaar, een deel van hun loon in om een halve of hele vrije dag op te nemen. De werkgever betaalt het grootste deel. Meer uren kunnen worden opgenomen, naarmate leraren ouder worden.
VO Haaglanden, een stichting met negen middelbare scholen op 21 locaties, merkt ook de bezorgdheid bij leraren. “Afgelopen mei was de onrust al groot. Er is toen een run op de bapo gekomen. We merken duidelijk een toename in vergelijking met voorgaande jaren”, zegt Mirjam de Mari, hoofd personeelszaken.
Scholenstichting Surplus, een stichting met 35 basisscholen, merkt hetzelfde. “Docenten zijn bang dat ze later hun bapo-uren niet meer kunnen opnemen”, zegt Jennifer van Dalen van personeelszaken.
Toch zijn er scholenstichtingen waar het nog niet zo’n vaart loopt. Dat kan komen door de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Of doordat de meeste leraren die recht hebben op de bapo deze al hebben opgenomen.
AOb-voorzitter Walter Dresscher begrijpt de onrust onder de leraren. “Het kabinet bemoeit zich met een thema waarover het eigenlijk niets te zeggen heeft. De bapo hoort thuis op de cao-tafels”, zegt hij. “Voor we afscheid nemen van een goede regeling willen we een goed alternatief.”

Meer over de bapo vanaf pagina 23

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.