• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur K. Hagen 
  • aob.nl

 

aob.nl

Nieuws, achtergrond, documenten en tips op de website van de AOb.

Cao-hbo verlengt
De cao-hbo 2012-2013 wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Dat hebben de vakbonden en de Vereniging
Hogescholen in overleg besloten.

Ruim zesduizend lerarenbeurzen
Dit jaar kregen 6039 leraren de Lerarenbeurs toegekend voor een bachelor of masteropleiding. Dat zijn er ruim 1300 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Analyse aanvraaggegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ibn Ghaldoun moet sluiten
Het inspectierapport over de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun is vernietigend. De onderwijskwaliteit is niet op orde, de financiële situatie is met 4,5 miljoen euro schuld zorgwekkend, er wordt veel onbevoegd lesgegeven en dan is er nog de fraude met de eindexamens. Het is volgens staatssecretaris Sander Dekker en de inspectie van het Onderwijs niet mogelijk om binnen twee jaar zoveel problemen op verschillende terreinen op te lossen. ‘De leerlingen verdienen beter onderwijs dan Ibn Ghaldoun hen op dit moment kan bieden’, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stopt de bekostiging. Per 1 november gaat de school dicht, de leerlingen moeten op zoek naar een andere school.

Zeggenschap
Leraren in het voortgezet onderwijs mogen formeel minder vaak als in 2009 meebeslissen over het leerlingvolgsysteem, individuele problemen van leerlingen of adviezen voor vervolgonderwijs. Wel hebben docenten het gevoel dat zij meer te zeggen hebben over de volgorde en inhoud van de lesstof en de didactiek dan vier jaar geleden. Deze invloed is ook vaker vastgelegd. Dat blijkt uit het rapport Professionele ruimte in het vo van Voion, Arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs.

Ouders mogen niet thuis lesgeven
Ouders die hun kinderen zelf vier ochtenden in de week thuis begeleiden. Als het aan de Brabantse scholenstichting Scala lag, waren ze hier al na de zomervakantie mee begonnen op basisschool de Bolster. De Onderwijsinspectie denkt er anders over. Het idee is in strijd met de leerplichtwet.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.