• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Zorgen over passend onderwijs

De Tweede Kamer is ongerust over de invoering van passend onderwijs nu basisscholen de broekriem moeten aantrekken door een daling van leerlingaantallen en inkomsten. Dat bleek onlangs tijdens een debat met staatssecretaris Sander Dekker.

Kamerleden hadden zich verdiept in het afgelopen juli gepubliceerde rapport Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer concludeert daarin dat er veel wordt gevraagd van basisscholen bij de invoering van passend onderwijs. ‘De wankele verhouding tussen mensen, middelen, taken en tijd in het basisonderwijs vormt een risico.’
Zorgen over die risico’s werden kamerbreed, van links tot rechts, geuit. Onder andere door Paul van Meenen (D66). “Maakt de overheid geen misbruik van de grote inzet van leraren in het primair onderwijs”, zo vroeg hij zich af. “De overheid vraagt steeds meer, maar levert niet.”
Basisscholen moeten vanaf 1 augustus 2014 zelf een geschikte plek proberen te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen samenwerkingsverbanden spreken ze af hoe ze aan die eis voldoen.
Volgens staatssecretaris Sander Dekker maakt de Kamer zich meer zorgen dan nodig is. Wel moeten onder meer het toezicht worden verbeterd en moeten schoolbesturen beter vooruitkijken om de financiële huishouding op orde te brengen of houden.
Collegelid Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer onderstreept in een interview verderop in dit blad de noodzaak van zo’n vooruitblik. De Algemene Rekenkamer neemt nu de financiële situatie in het voortgezet onderwijs onder de loep: “We zien scholen die hun verantwoordelijkheid nemen, maar we zien ook scholen die werken met een simpele begroting voor één jaar, en wat daarna gebeurt zien ze dan wel weer. Neem de functiemix. Vooral in het voortgezet onderwijs speelt de klacht: ‘de functiemix is te duur voor ons geworden’. Ja, dat is vervelend, maar met een goede meerjarenbegroting had je dat op tijd kunnen zien.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.