• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur M. Knoop 
  • Kleine column

 

Vertrouwen?

Medio april heeft staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat het van groot belang is de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. De AOb kan zich volledig vinden in een aantal citaten uit die brief: ‘bij een gewenste bestuurscultuur hoort ook een actieve en kritische medezeggenschap’ en ‘het is van belang dat de informatiepositie en deskundigheid van medezeggenschapsorganen verbetert.’
Ook de minister heeft in december 2012 bij de bespreking van de onderwijsbegroting aangegeven dat ze bestuur en toezicht wil verbeteren. Daarbij heeft ze gezegd suggesties van de AOb mee te zullen nemen. De verwachting was dan ook dat in de recent verstuurde brief van de staatssecretaris concrete maatregelen zouden worden aangekondigd en dat de medezeggenschap in het onderwijs daadwerkelijk versterkt zou worden.
Helaas: de werkelijkheid is anders. De brief gaat vooral over een te bereiken cultuurverandering in de scholen. De AOb gelooft niet dat we met slechts ‘vertrouwen’ de gewenste versterkte medezeggenschap kunnen bereiken.
Zo lukte het de afgelopen periode niet met de PO- en VO-raad het overleg over een Code Medezeggenschap af te ronden. Hoewel de conceptteksten voor de code zijn opgesteld door de AOb, andere vakorganisaties, organisaties van ouders en leerlingen, en de PO- en VO-raad, was het uiteindelijk niet mogelijk tot overeenstemming te komen. De PO- en VO-raad meldden aan het slot van het overleg dat de status van de Code Medezeggenschap een breekpunt was. De werkgeversorganisaties wilden slechts een ‘document medezeggenschap’ en geen ‘code’. Een ogenschijnlijk gering verschil, maar in feite een wereld van verschil. Want: regels zijn uit den boze, omdat daarmee de ruimte voor schoolbesturen wordt ingeperkt. Daarom slechts een ‘document’.
Het is onder andere hierom dat de AOb geen enkel vertrouwen heeft in het door de bewindslieden uitgesproken vertrouwen in een cultuurverandering. Wij rekenen er dan ook op dat in het debat over de brief van de staatssecretaris de Kamerleden onze suggesties om tot heldere afspraken te komen, worden overgenomen. Het belang van voldoende faciliteiten voor de reguliere werkzaamheden, maar ook voor scholing, is iets wat bijzonder goed verankerd moet worden. Slechts als de Kamer en de bewindslieden duidelijk stelling nemen in deze discussie, is het mogelijk dat op de scholen de medezeggenschap versterkt wordt en de status krijgt die nodig is voor goed onderwijs. Onderwijspersoneel moet kunnen ingrijpen voordat het misgaat: daarover is iedereen het eens. Dan moeten daartoe ook de middelen beschikbaar zijn. Het concept ligt er. Het woord is binnenkort aan de Kamer.

@KT4:Martin Knoop, lid dagelijks bestuur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.