• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur J. van Aken 
  • de personeelskamer

 

Paffen op het dakterras

‘What happens in the koffiekamer, stays in the koffiekamer’, luidt de tekst op het mededelingenbord. Vier spraakwatervallen en theoriedocenten van de Praktijkschool in Boxmeer klappen voor één keer uit de school.

Op tafel in de personeelskamer ligt een beduimeld roze boekje. Het is het mooie momentenboek waarin grappige uitspraken en anekdoten van leerlingen en docenten worden genoteerd. Nicole Derks, evenals haar collega’s aan tafel theoriedocent, citeert: “Een leerling zei dat hij zes weken vakantie beter vond dan zeven, want dan kon hij de lesstof beter onthouden. Een ander vertelde: Mijn fietsstoel was nat gister. Tijdens seksuele voorlichting vroeg een leerling: Juf, mensen maken veel geluid bij seks, waarom doen ze dat?”
Het roze boekje kwam mee uit de vorige personeelskamer die zich in tijdelijke gebouwen bevond. “De koffiekamer was zo klein dat je nauwelijks kon zitten”, herinnert Joyce van Driel zich. Sinds dit schooljaar zit de praktijkschool in een nieuw gebouw. “Het is een cadeautje om in zo’n mooi nieuw gebouw te mogen werken”, vindt Hanneke Verbruggen die dit schooljaar op deze locatie begon. “Het luxste van het luxste”, beaamt Derks.
Over cadeautjes gesproken: in de hoek van de ruimte staat de verjaardagsmand. Wie wil, stopt er een cadeautje van 10 euro in en kiest bij zijn verjaardag een ander pakje. “Soms staat er ‘voor januari uitpakken’ op. Dan weet je dat er een kalender in zit”, constateert Hanne van de Rijdt. Andere giften waren een theepakket, boeken, biertjes en wijn.
Derks en Van de Rijdt vinden het prettig na schooltijd even met zijn allen in de koffiekamer bij elkaar te komen. Van de Rijdt: “Het is een fijne plek waar je lief en leed kunt delen, uit het zicht van de leerlingen.” Niet dat die zo vervelend zijn. “Maar af en toe is het fijn even van leerlingen weg te zijn”, vult Derks aan. “We bespreken hoe het met iedereen gaat en hoe het weekend was.” Bij een moeilijke groep, kun je even spuien, zegt Van Driel. Het hoogtepunt van de week is vrijdagmiddag. “We kletsen na over de week met een hapje en een drankje. Dan volgt grap op grap en hebben we over de meest flauwe dingen de grootste schik. Een zootje ongeregeld is het”, grinnikt Derks.
Het is een jong en hecht team, de meeste medewerkers zijn dertigers en veertigers. “Ik voelde me meteen thuis”, zegt Van de Rijdt die nieuw is dit jaar. Van Driel stelt: “Je kunt hier lachen en huilen.” Collega’s staan voor elkaar klaar bij een vervelende gebeurtenis op school of in de privésfeer, vertelt Derks. “Iedereen leeft dan mee en laat merken dat ze aan je denken.” Indien nodig nemen ze een les over, vult Verbruggen aan.
De nieuwbouw bracht ook een dakterras met zich mee. “Tot nu toe is het vooral gebruikt om een privételefoontje te plegen en te paffen”, merkt Verbruggen. Het weer heeft nog niet zo mee gezeten. “Maar er staat bijna geen wind op, dus als de zon schijnt, kun je er lekker zitten”, weet Van Driel. Ze heeft het nog niet gezegd of de zon breekt door.

Faciliteiten:
Koffie/thee: Directeur Paul Verbraak vindt de koffie niks en wil een bonenmachine. “Collega’s vinden mij een snob.” De huidige koffie krijgt ***
Catering: Cup-a-soup, curry en een tosti-ijzer. En er is het fruitpotje waar docenten geld in stoppen, waarna leerlingen fruit kopen ***
Aankleding: Een foto van de directeur met Beatrix-coupe ***
Grootte: Het is vrij leeg, maar het is geen vrijdagmiddag ***(*)
Meubilair: Grote tafels met groene, zilver- en goudkleurige stoelen en een dakterras met tuinmeubilair ***(*)
Rustig/druk: Een nieuw record van 102 decibel zegt genoeg. Gezellig is het wel **

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.