• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur W. de Lange, de 
  • Column

 

Ik geloof

1. Ik geloof dat docenten moeten houden van hun leerlingen. Je moet laten merken dat zij jou wat kunnen schelen, dat je het leuk vindt om met ze te werken en dat je ze zal missen als ze klaar zijn.
Commentaar: Wat een zijige uitspraak. Ik heb sterk het gevoel dat het de columniste moeite kost om duidelijk en streng te zijn.
2. Ik geloof dat interesse en een deugdelijk moreel kompas voldoende zijn om een gesprek met een leerling of een klas te voeren. Daar is geen bijscholing gesprekstechniek voor nodig.
Commentaar: Is dat omdat de columniste gewoon te lui is om al die boekjes vol evidence based methodieken te lezen?
2. Ik geloof dat het afgeven op leerlingen aan jezelf vreet, en aan je collega’s.
Commentaar: Kun je er bij zetten, hoe vaak je zelf hebt lopen klagen?
3. Ik geloof dat de overdracht van kennis en vaardigheden uit een bepaald vakgebied onze opdracht is. Het fijne voor de leerlingen is juist dat de docent geen persoonlijke hulpverlener is, geen zielenwroeter, geen gedragsprogrammeur, maar iemand die hen iets bij wil brengen. Houden van, grappen maken, luisteren naar leerlingen en praten, zijn een voorwaarde voor de overdracht van kennis en vaardigheden. Iemand die jou niet interesseert kun je niets leren.
Commentaar: lijkt me goed om aan vast te houden, juf. Dus nooit de lesvoorbereiding, het vak en de didactiek laten sloffen omdat Jantje aan de drugs is en Pietje zo vaak met ‘kanker’ scheldt.
4. Ik geloof dat docenten bij het invullen van lijsten en formulieren, het opstellen van handelingsplannen en andere administratieve taken, zich consequent moeten afvragen of de kennisoverdracht en het welbevinden van de leerlingen met het uitvoeren van de klus gediend zijn.
Ik heb deze vakantie uren besteed (ook omdat ik geen computerwonder ben, dat moet ik er eerlijk bij zeggen) aan het onderbrengen van al mijn zelfgemaakte toetsen Duits in een van hogerhand voorgeschreven format met nakijkprotocol. De toetsen zijn er niet beter van geworden. Ik zal ze niet beter of consequenter nakijken. De kwaliteit van het onderwijs in de Duitse taal op mijn school is er geen honderdste procent hoger van geworden. Ik wil voor mijn geestelijke gezondheid in ieder geval hebben vastgesteld dat dit niets te maken heeft met onze eigenlijke opdracht.
Commentaar: Held. Klagen, maar wel meedoen.
5. a. Ik geloof, geloof ik, dat Ton van Haperen vaak gelijk heeft en vooral als hij redeloos kwaad wordt, zoals toen hij in het vorige nummer het Onderwijsblad opriep gewoon niet meer met Sjoerd Slagter en zijn club te praten.
b. Ik geloof dat wij niet alleen in onze directe arbeidsvoorwaarden door onze besturen worden genept. De hele koepel van onderwijskundig gezwam die de schoolbesturen in stand helpen houden, maakt docenten murw en gedwee. We moeten op onze eigen gezonde verstand durven vertrouwen in de omgang met de leerlingen en in de omgang met ons vak.
Commentaar: Er is geen ontkomen aan de managers. We zitten gevangen. Jij weet ook niet wat je er tegen moet doen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.