• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Miljoenentekort Boor groter dan verwacht

De tekorten bij het Rotterdams openbaar onderwijs zijn opgelopen tot 12,5 miljoen.

Begin dit jaar was er al een tegenvaller. In plaats van de 1,5 miljoen die vorig jaar bij het Rotterdams openbaar onderwijs (Boor) was geraamd, moest er 7,5 miljoen bezuinigd worden. Nu blijkt dat het tekort is opgelopen tot 12,5 miljoen. De oorzaak is dat de noodzakelijke bezuinigingen vorig jaar onvoldoende zijn uitgevoerd. In het Jaarverslag 2012 van Boor staat dat er sprake was van ‘onvoldoende sturing’ en dat er betrouwbare informatie over de financiën van het management ontbrak. Ondanks de vacaturestop was er toch sprake van een overschrijding van de personeelskosten. Er werd onder andere te weinig bezuinigd op het inhuren van derden en op de opleidingskosten. Ook de huisvestingslasten waren veel hoger dan begroot was. Volgens Philip Geelkerken, voorzitter van het bestuur, komt het extra miljoenentekort ten laste van het weerstandsvermogen en worden er geen extra bezuinigingen doorgevoerd op de scholen. “Deze extra tekorten moeten natuurlijk wel terug verdiend worden, maar dat wordt dan over een langere periode uitgesmeerd.” Want het weerstandsvermogen (eigen vermogen) daalde van 9,3 procent in 2011 naar 4,3 procent in 2012, en moet van het ministerie minimaal 10 procent zijn. Begin dit jaar kregen alle scholen al een taakstelling om het tekort van 7,6 miljoen op te brengen. Minder personeel, grotere groepen en geen investeringen meer, was de boodschap. Geelkerken weet dat de bezuinigingen voor scholen problemen geeft. “Maar het moet echt gebeuren, we zitten er nu boven op, er is gewoon teveel personeel. Er is jarenlang op te grote voet geleefd. Nu moeten we langzamerhand weer terug naar wat in de rest van Nederland gebruikelijk is.” Volgens het bestuur stijgt het aantal leerlingen per leerkracht licht door de bezuinigingen, maar is het allemaal volgens de normen. In het Onderwijsblad 7 zegt directeur Harry Reitsma van basisschool de Pijler echter dat hij het niet voor elkaar krijgt om groepen beneden de dertig kinderen te vormen. ‘Alleen als je van gemiddelden uitgaat kom je op een acceptabel getal uit.’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.