• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Elf mbo-scholen in beeld vanwege vastgoedrisico's

Bij elf van de 66 bekostigde mbo-instellingen heeft de Onderwijsinspectie (mogelijke) financiële risico's geconstateerd die te maken hebben met huisvesting. Zeven ervan waren al eerder in beeld vanwege een verscherpt financieel toezicht, vier zijn in een onderzoek nu nieuw naar voren gekomen. De inspectie gaat bekijken of er op die laatste vier instellingen extra toezicht nodig is.
In één geval, waarbij een mbo-school verliezen op private activiteiten compenseert met publiek geld, onderzoekt de inspectie of er onrechtmatig is gehandeld.
Gedaalde waarde van vastgoed kan leiden tot afwaarderingen op de balans, bijvoorbeeld als er gebouwen worden afgestoten. Als gevolg daarvan kan de vermogenspositie onder druk komen. Daarom laat de inspectie bij een deel van de elf instellingen taxaties uitvoeren. Daarnaast hebben sommige scholen te maken met financieringslasten die zwaar op de begroting drukken bij achterblijvende inkomsten.
Instellingen moeten elk voorjaar hun jaarrekening inleveren bij het ministerie van Onderwijs, maar die cijfers zijn ontoereikend voor het inschatten van risico’s. Daarom zullen scholen zelf meer inzicht moeten gaan verschaffen, schrijft de inspectie.
Het inspectie-onderzoek vloeit voort uit de nasleep van het Amarantis-debacle en een eerder rapport over de financiële positie van mbo-scholen. De Tweede Kamer wilde dat de inspectie de vastgoedrisico’s beter in kaart zou brengen. Vlak voor het pinksterweekend verscheen het rapport.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.