• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur K. Hagen 
  • De Kwestie

 

Kwestie: wel of geen alcohol?

‘De GGD moet zich er niet mee bemoeien’, reageert een lezer. De vraag was of het terecht is dat de GGD publiekelijk het alcoholgebruik veroordeelt van ouders tijdens feesten van de basisschool. De meningen zijn duidelijk verdeeld. De één vindt het beter zonder alcohol, de ander schrijft: ‘Kinderen groeien op in deze maatschappij en leren hopelijk later om te gaan met alcohol met mate’. Reageren op de Kwestie kan nog steeds. Geef je mening op www.aob.nl/forum

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.