• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Ton Heerts nieuwe FNV-voorzitter


Ton Heerts is met 62 procent van de stemmen gekozen als de nieuwe FNV-voorzitter. Meer dan 100 duizend leden hadden hun stem uitgebracht. De nieuwe voorzitter zat krap een jaar bij de FNV als interim-voorzitter. Heerts (46) was destijds de opvolger van Agnes Jongerius die na een conflict over het pensioensakkoord opstapte. Als interim-voorzitter gaf hij leiding aan de hervorming binnen de FNV en heeft samen met het kabinet en de werkgevers het sociaal akkoord afgesloten. Hij nam het op tegen Corrie van Brenk. Tijdens het FNV-congres, half mei, werd bekend dat Heerts de verkiezing had gewonnen. Van Brenk blijft voorzitter van ambtenarenbond Abvakabo FNV. ‘Met Ton Heerts heeft de FNV een sterke voorman. Hij heeft de steun van de leden en dus ook die van mij. Als voorzitter van Abvakabo FNV blijf ik Heerts scherp en alert houden’, laat zij weten op de FNV-website. Tijdens het FNV-congres werden ook de leden van het algemeen en dagelijks bestuur gekozen. Gijs van Dijk (32) is één van de acht personen die door het ledenparlement is gekozen als nieuw lid van het dagelijks bestuur. Bij de AOb was Van Dijk sinds 2007 werkzaam als hoofd van de afdeling beleid. In zijn nieuwe functie zal hij de zelfstandige bonden, waaronder de AOb, vertegenwoordigen.


Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.