• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Leerlingen bang voor strengere eisen

Aan de telefoon: Sadjia Safdari


:De strengere exameneisen zouden de onderwijskwaliteit moeten verhogen. Scholierencomité Laks vindt dat er meer goede docenten nodig zijn om de kwaliteit te verhogen, aldus Sadjia Safdari, coördinator van de eindexamenklachtenlijn.

Sinds dit jaar is bij het havo- en vwo-examen maximaal één vijf voor Nederlands, Engels en wiskunde toegestaan. Wat vindt het Laks daarvan?
“Het Laks is het niet zozeer oneens met het stellen van hogere eisen. Maar het kan niet zo zijn dat de eisen omhooggaan, terwijl er nauwelijks geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs. Om het onderwijs te verbeteren zijn meer goede docenten nodig. Daarom vindt het Laks het fijn dat het kabinet investeert in scholing van leraren. Het duurt alleen jaren voordat het effect heeft op de onderwijskwaliteit en ondertussen doen er elk jaar zo’n 200 duizend scholieren eindexamen.”

Vorig jaar waren leerlingen niet goed op de hoogte van de veranderde eisen. Nu wel?
“Begin dit jaar hebben we een onderzoek gedaan onder leerlingen, waaruit bleek dat veel leerlingen niet wisten wat die eisen inhielden. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs heeft het Laks het boekje ‘Wanneer ben ik geslaagd’ gemaakt en verspreid, ruim voor de examens begonnen.”

Het aantal gezakten steeg vorig jaar 0,9 procent, wel was het gemiddelde cijfer voor het centraal examen hoger. Een meevaller?
“Wij waren heel blij dat het meeviel. Wat we voor dit jaar kunnen verwachten, weten we niet. Op school, ik zit zelf in 5-vwo van het Erasmus College in Zoetermeer, merk ik dat het wennen is voor leerlingen en dat ze bang zijn voor de strengere eisen. Hopelijk valt het nu ook mee.”

Wat is de rol van de toename aan examentraining?
“Leerlingen die massaal examentraining inkopen, worden blijkbaar niet goed genoeg voorbereid door hun eigen school. Er zijn scholen die zelf externe bureaus inhuren. Kennelijk hebben ze zelf ook gevoel dat ze leerlingen niet goed genoeg hebben voorbereid.”

Betekenen de resultaten van vorig jaar dat het onderwijsniveau omhoog is gegaan?
“Het aantal zwakke scholen is volgens het Onderwijsverslag van de inspectie afgenomen, maar de gemiddelde onderwijskwaliteit van andere scholen is niet toegenomen. De onderwijskwaliteit zal eerst moeten verbeteren door meer en betere leraren. Eerder hebben leerlingen geen kans op een diploma met een hoger niveau.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.