• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Dit schooljaar 8500 banen minder

Huidig schooljaar startte met zeker 8500 fulltime banen minder dan het vorige, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Het personeelsbestand in basisonderwijs en mbo daalt veel sneller dan het aantal leerlingen.

Al sinds schooljaar 2009/2010 verdwijnen er uit primair en voortgezet onderwijs meer banen dan de ontwikkeling van het leerlingenaantal rechtvaardigt. Sinds dat schooljaar zijn er 17 duizend fulltime banen geschrapt door scholen. Deels is dat te rechtvaardigen doordat het leerlingenaantal terugloopt in het basisonderwijs, maar het aantal banen gaat sneller achteruit dan de daling van het leerlingenaantal.
In het voortgezet onderwijs is sinds 2009/2010 het aantal leerlingen alleen maar gestegen. Sinds dat jaar zijn er 47 duizend jongeren meer, maar toch werken er in het voortgezet onderwijs op 1 oktober 2012 zeker vierduizend fulltimers minder. Schoolbesturen verklaren dat door sluipende bezuinigingen en hogere kosten.
Het ministerie maakte de nieuwe personeelscijfers van oktober 2012 bekend in de publicatie Kerncijfers 2008-2012. Daaruit wordt duidelijk dat na de forse daling verleden jaar, schooljaar 2012-2013 opnieuw begonnen is met minder personeel dan het schooljaar daarvoor. In het basisonderwijs is de afname van personeel – ruim vierduizend banen, een daling van 4 procent - veel groter dan de leerlingendaling van 1,3 procent rechtvaardigt. De daling is het sterkst in krimpgebieden als Oost-Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland en de kop van Noord-Holland.
In het voortgezet onderwijs stijgt het leerlingenaantal nog met 1,3 procent, maar verdwenen toch 1300 fulltime banen (-1,5 procent). Het gevolg: vollere klassen en een hogere werkdruk voor het personeel. “Meer doen met minder mensen”, concludeert AOb-voorzitter Walter Dresscher.
Ook in het voortgezet onderwijs voeren de krimpregio’s de lijst van banenverlies aan, maar opmerkelijk genoeg zitten ook de regio’s Utrecht en Haaglanden er tussen.
Uit de kerncijfers blijkt dat er in oktober 2012 tweeduizend banen minder zijn op de roc’s en vakscholen. Het aantal leerlingen nam echter nauwelijks af. Opvallend is verder dat het aantal managementbanen steeg van achthonderd naar duizend. De klappen vallen vooral bij het ondersteunend personeel en in iets mindere mate bij docenten mbo.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.