• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Vette naheffing na reorganisatie

:De Brabantse scholenstichting Scala voor primair onderwijs dacht het goed voor elkaar te hebben. Bij een reorganisatie vorig jaar vielen geen gedwongen ontslagen, omdat 24 leraren met vrijwillige vertrekregelingen opstapten. Alleen de Belastingdienst wil nu nog 1,5 ton naheffing zien.

“Door die naheffing moet ik alsnog besparen. Dat zou kunnen betekenen dat ik de komende jaren 3 fte moet bezuinigen”, zegt Scala-directeur Henk van der Pas.
Samen met de vakbonden sprak de scholenstichting een sociaal plan af. De vrijwillige vertrekregeling stond daarin. De Belastingdienst Den Bosch ziet het vrijwillige vertrek als een vervroegde uittreding. “Ze heffen 52 procent belasting over het bedrag dat oudere werknemers mee hebben gekregen”, vertelt de directeur.
Onterecht, vindt de schoolbestuurder. In een brief aan de Belastingdienst schrijft de juridisch adviseur die Scala bijstaat, dat er geen sprake is van ontslag omdat medewerkers eerder willen stoppen met werken. AOb-jurist Pieter Heeffer vindt ook dat het eigenlijk niet om vervroegde uittreding gaat. “De reden is namelijk een reorganisatie.”
AOb-rayonbestuurder Anita Duchateau vindt de naheffing verrassend. “In Limburg sluit ik ook sociale plannen af. Daar is de Belastingdienst nog niet gekomen met een naheffing van 52 procent bij vrijwillige vertrekregelingen.” Ook Scala-directeur Van der Pas heeft van andere organisaties gehoord dat de Belastingdienst geen strafheffing oplegde bij zulke vertrekpremies.

Leeftijdsgrens
“Wij hebben vernomen dat de heffing van het Belastingkantoor in Den Bosch landelijk is getoetst en dat hoe het kantoor het daar uitvoerde, klopte. Andere regio’s zullen er denk ik ook mee te maken krijgen”, reageert Harm van Gerven, woordvoerder PO-raad.
Hij vindt een naheffing zonde van het onderwijsgeld. “Zeker omdat iedereen de vrijwillige vertrekregeling een goede oplossing vindt.” Volgens Van Gerven is sinds februari dit jaar door de kennisgroep Centraal Aanspreekpunt Pensioenen gezegd dat iedereen die vrijwillig opstapt een strafheffing krijgt die de werkgever moet betalen.
De Belastingdienst laat weten dat iedere regeling om het pensioen te overbruggen wordt gezien als vervroegd uittreden. “Daar wordt geen leeftijdsgrens voor gehanteerd”, zegt woordvoerder Adriaan Ros van de Belastingdienst. Hij kan niet ingaan op deze specifieke zaak, maar zegt wel: “Als ontslagplannen zijn toegesneden op het vervroegd uittreden van oudere werknemers, komt de heffingsbepaling in beeld.” Volgens de woordvoerder wordt er geen heffing opgelegd als ontslagplannen gaan op basis van het afspiegelingsbeginsel. “Of ontslaguitkeringen die onvoldoende zijn om de periode tot aan de pensioensdatum te overbruggen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.