• blad nr 10
  • 25-5-2013
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Prestatiebeloning kostte toch 1,5 miljoen


Gehaktdag, zo wordt de dag in de Tweede Kamer genoemd waarop het Rijksverslag uitkomt. Daarin staat wat er precies is uitgegeven in 2012 en of dat een beetje overeenkomt met de begroting. Zo blijkt de hele prestatiebeloning-operatie, die na veel protesten weer werd ingeslikt, toch nog zon 1,5 miljoen gekost te hebben. Voor het experiment was namelijk onderzoek gedaan. Scholen die zich hadden opgegeven voor het experiment hadden al geld genvesteerd in ingewikkelde structuren waardoor zoveel mogelijk leraren profijt zouden hebben bij prestatiebeloning.
Hetzelfde was het geval met de omstreden langstudeerdersboete, een ander stokpaardje van voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD). De maatregel was al ingevoerd, maar werd een maand na de invoering geschrapt. Vorig jaar werd al duidelijk dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) al zon 23 duizend uur besteed had aan het uitpluizen wie er te lang studeerde. De schade bedroeg toen zon 12,3 miljoen. Het hoger onderwijs zelf had kosten gemaakt en veel studenten moesten hun boete weer terug krijgen. Alles bij elkaar kostte het de schatkist 60 miljoen.
Maar er bleef ook geld op de plank liggen. Zo hebben gemeenten 37 miljoen van de middelen voor onderwijsachterstanden niet gebruikt. Volgens de toelichting vooral omdat bij nader inzien de projecten niet geschikt waren. Met de Kwaliteitsagenda Leraren en andere projecten die de professionaliteit van onderwijspersoneel moeten bevorderen, wil het nog niet zo vlotten. Voor die posten bleef er 16,9 miljoen liggen omdat het niet mogelijk was om in 2012 van start te gaan. Van het geld dat al gereserveerd was voor prestatiebeloning, bleef uiteindelijk 8,5 miljoen liggen.
Opvallend is dat er in het mbo, door het niet naleven van de regelgeving over onderwijstijd, voor zon 89 miljoen euro boetes zijn uitgedeeld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.